Trung tâm tin tức Movelaser

Molas B300 có được Phân loại cụ thể loại DNV-GL

2021-05-08

Vào tháng 4 năm 2021, DNVGL đã cung cấp báo cáo thử nghiệm phân loại cụ thể theo loại cuối cùng (Phân loại cụ thể theo loại) cho Nắp đo gió Molas B300 của Công ty TNHH Công nghệ Movelaser Nam Kinh. Molas B300 đã trở thành nắp đậy gió đầu tiên và duy nhất được sản xuất tại Trung Quốc đã hoàn thành các yêu cầu kiểm tra phân loại theo quy định của IEC61400-12-1.

Toàn bộ đợt xét nghiệm kéo dài gần một năm, trong đó DNVGL và Movelaser cùng nhau khắc phục ảnh hưởng của dịch bệnh và hoàn thành xuất sắc ba khâu xét nghiệm theo yêu cầu của đợt xét nghiệm phân loại. Trong quá trình thử nghiệm, có tổng cộng hai nắp gió Molas B300 đã trải qua quá trình thử nghiệm nghiêm ngặt tại các cơ sở thử nghiệm ở Hamburg và Janneby của DNVGL ở Đức.

Theo tiêu chuẩn IEC 61400-12-1, thử nghiệm phân loại thiết bị yêu cầu ít nhất hai đơn vị thiết bị được thử nghiệm tại hai địa điểm khác nhau và ít nhất một đơn vị thiết bị phải được triển khai trên hai địa điểm, yêu cầu mỗi loại ít nhất ba các giai đoạn của thử nghiệm phân loại phải được thực hiện. Để đáp ứng các yêu cầu tiêu chuẩn, Movelaser đã cử hai chiếc Molas B300 đến Đức để tham gia thử nghiệm. Thiết bị A đã được thử nghiệm ở Hamburg trong 3 tháng, Janneby đã được thử nghiệm trong gần 4 tháng và Thiết bị B đã được thử nghiệm ở Janneby trong 4 tháng.

Kiểm tra phân loại nhằm đánh giá mức độ ảnh hưởng của các thông số môi trường (bao gồm gradient nhiệt độ, nhiệt độ, hướng gió, cường độ nhiễu động, tốc độ thay đổi hướng gió, lượng mưa, góc dòng chảy) đến độ chính xác đo của gió. Kết quả thử nghiệm cho thấy Molas B300 ở mức tương đối xuất sắc. Kiểm tra phân loại giúp khách hàng hiểu sâu hơn về hiệu suất đo của Molas B300 và cung cấp hướng dẫn cho khách hàng sử dụng Molas B300 để đánh giá tài nguyên gió, kiểm tra đường cong công suất, dự đoán công suất và các mục đích khác. Báo cáo kiểm tra phân loại cũng có thể được sử dụng làm cơ sở quan trọng cho các khoản vay ngân hàng khi khách hàng trong và ngoài nước phát triển các dự án mới.

Trước khi kiểm tra phân loại, nắp gió Molas B300 đã đạt được báo cáo kiểm tra so sánh DNVGL (Xác minh), kết quả là rất tốt, đạt cấp độ hàng đầu quốc tế. Kể từ năm 2016, Molas B300 đã liên tiếp nhận được nhiều báo cáo thử nghiệm từ WindGuard của Đức, DTU của Đan Mạch, DNVGL của Đức và CGC trong nước.

Kết quả so sánh Molas B300 @DNVGL

viTiếng Việt