การสนับสนุนทางเทคนิค

ข้อมูลจำเพาะ

3D Scanning Doppler Wind Lidar Molas 3D

Tower Clearance Lidar Molas CL

Nacelle Wind Lidar Molas NL

Buoy Lidar System Molas NX5

Blade Load Measurement System Molas FD

Offshore Wind Lidar Molas B300M

Groud-based Wind Lidar Molas B300

เอกสารทางเทคนิคและรายงาน

thไทย